ภาพข่าว

ภาพข่าว(1158)

d58c2d8d8cba2ac41400241ba41484d3 อธิบดีกรมพินิจฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประชารัฐ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d3dee0a4bd35fb7f6193b98cab96b615กรมพินิจฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
6064c07a8400dd44a066f5c645ad9ed6ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งคสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
9d6df81cea8fbf6a586e48d45e1c24f9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
72a87b6a0e8b413433c21d418f2960c8 " พาน้องนั่งรถไฟ " ครั้งที่ ๑๓


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
99d8ac49c341c4a0cc724b461da999fbการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
994e55bb6be1c3f76122a9be2c4e4cbdการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
953cb7f3fabfd95889ce0a17087636f1'กรมพินิจฯ' ระดมพลังสร้างสรรค์กีฬาเยาวชน พร้อมเตรียมรับไม้ต่อกีฬากระทรวง ปี 2560


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
63e5348b5887503907f9d7af18a38008พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8e97005d584eb0bb01bc5164f655a45fกรมพินิจฯ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผล การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fedea9483dc168a73638ce5f5263407eกรมพินิจฯ ส่งเสริมกีฬาเยาวชน สร้างแรงบันดาลใจด้วย IDOL


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
fcf46743f8303278f6698e4fc2420b0cกรมพินิจฯรับเรื่องจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0679c119486b3cc165c036b740f9a52dการประชุมคณะที่ปรึกษาสำหรับการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
37f48d77ca1cb4b8bbd494b4da439986การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัด การประชุมสภากระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d2e806ef1ff8f82d74d6e9375a83e277กรมพินิจฯรับมองสิ่งของบริจาคจากสภากาชาดไทย


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1158 Record : 78 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)