ภาพข่าว

ภาพข่าว(1035)

076a814fde74f73234d9af083771c3ce'เสริมสร้างกีฬาเยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol'


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0ef58cba3be200e09020dbde2deedaabอธิบดีฯ นำทัพเยือน ‘เชียงใหม่’


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
aa8e40ab93cc9b173871b9799f0dc94cอธิบดีฯ นำทัพเยือน ‘เชียงใหม่’


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
afd877d0baa391b4de4e3f3f0515969cการแข่งขันกีฬาสานฝันเยาวชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0360d3c5eefa255510079e193d4d5f5dการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.พ.ก. กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8fa99b0976b318399e344e9c9704f594ผู้บริหารกรมพินิจฯ เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกฯ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d63155977f1ec952e3bf4268755f3667องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เข้าหารือร่วมกับ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อขอทราบทิศทางในการปฏิบัติของกรมพินิจฯ ในปีงบประมาณ 59


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f37ab905d07d82cd2e6b057d0a4fbf62การประชุมชี้แจงเพื่อดำเนินโครงการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ ๒


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
21131844cb9e27338852c972f06d2684ศูนย์ฝึกฯ เขต 11 ลพบุรี และสถานพินิจฯ กรุงเทพฯ (สถานแรกรับฯหญิง บ้านปรานี) คว้าแชมป์การแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) ประจำปี 2559


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
7f1829be0604fde89f49d6e1480abba8การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่ง คสช


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5a3c5bf4dd4c37b7036cb5b21fbfc7c4กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรม ในรอบ 1 ปี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
be0754c278636bb55df041de97c5692dกรมพินิจฯ เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
397ca4981b407484617d9a1ec2ab737fโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการและป้องกันความรุนแรงในเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a7b515c03c683f6dc5e08cfd7be9fd62โครงการอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการปฏิบัติราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ ๔


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
56585ce2a5ae9fd76d31a8fcabd3cd72กรมพินิจฯ นำตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เข้ารับโล่เยาวชนดีเด่น


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1035 Record : 69 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)