กรณีใส่แผ่นแล้วไม่ขึ้น AutoRun หน้าจอติตตั้ง ให้เข้าไปคลิกที่ไฟล์ชื่อ index.html