Get Adobe Flash player

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  

 • การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2564

  การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2564

 • การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหนังสือ

  การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหนังสือ "รวบรวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ครั้งที่ 4

 • "พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม"

 • การประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุม

  การประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุม

 • การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2564

  การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2564

สถานพินิจฯจังหวัดปทุมธานี จัดงานโครงการวันมาฆบูฃา

สถานพินิจฯปทุมธานี

สถานพินิจฯจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์การเฟรนด์ฯ ส่งต่อเยาวชนไปฝึกวิชาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

สถานพินิจฯปทุมธานี

ตรวจค้นสิ่งของผิดระเบียบในสถานที่ควบคุม

สถานพินิจฯปทุมธานี

กิจกรรม วันมาฆบูชา

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

ออกเยี่ยมบ้านติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯยโสธร

เยาวชนแกนนำTo Be Number One ให้กำลังใจเยาวชน

สถานพินิจฯยโสธร

ท่านกรรมการสงเคราะห์เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯยโสธร

รับมอบขนมให้กับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯยโสธร

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ

สถานพินิจฯยโสธร

"เยาวชนจิตอาสา พัฒนาศูนย์ฝึกฯ"

ศูนย์ฝึกฯสุราษฎร์

ร่วมงานวันมาฆบูชากับจังหวัดตราด

สถานพินิจฯตราด

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร โดยนายทัศพร ฟ้อนบำเรอ ผู้อำนวยการฯ ได้จัดโครงการ“วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา”

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร โดยนายทัศพร ฟ้อนบำเรอ ผู้อำนวยการฯ ได้จัดโครงการเรียนออนไลน์ สู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)

สถานพินิจฯพิจิตร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับจังหวัดตราด

สถานพินิจฯตราด

ตรวนค้นภายในห้องควบคุม

สถานพินิจฯตราด

กิจกรรมวันมาฆบูชา

สถานพินิจฯตราด

โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ด

สถานพินิจฯตราด

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถานพินิจฯสงขลา

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์เมืองกีฬาเลิศล้ำ"

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี นำเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” โดยมูลนิธิเชฟแคร์ส ที่สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส สู่การเป็นเชฟมืออาชีพ มุ่งหวังให้โอกาส ให้อาชีพสร้างรายได้ คืนคนดีสู่สังคม โดยมี นางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส ให้การต้อนรับเยา

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี โดยมี นางสาวกัญญาภัทร สุทธิบ

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

//**//จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และกิจกรรม Big Cleaning day//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

สพ.อยุธยา ได้รับมอบเงินบริจาค 3,000 บาทนายปรีดีอนันต์ ติยานนท์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา

สถานพินิจฯอยุธยา

สถานพินิจฯอุดรธานี

สถานพินิจฯอุดรธานี

จิตอาสา

สถานพินิจฯสุรินทร์

โครงการวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สถานพินิจฯลพบุรี

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีชั้นศาล

สถานพินิจฯสุรินทร์

สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

สถานพินิจฯสระแก้ว

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4

สถานพินิจฯลพบุรี

การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา (ม.86)

สถานพินิจฯนครพนม

Slogan

นับจำนวนผู้เข้าชม