Get Adobe Flash player

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2563  

 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563

  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2563"

 • รองอธิบดีกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

  รองอธิบดีกรมพินิจฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

 • การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

 • การประชุม “พิจารณางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 2/2563”

  การประชุม “พิจารณางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 2/2563”

 • กรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  กรมพินิจฯ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมูลค่า 60,000 บาท จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รวมพล คน TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดสงขลา

สถานพินิจฯสงขลา

ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5 กรกฎาคม 2563

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

เด็กและเยาวชน คณะครู ขอขอบคุณมูลนิธิชลลดา สำหรับการให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ สำหรับสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ

สถานพินิจฯสงขลา

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สถานพินิจฯปัตตานี

กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

สถานพินิจฯปัตตานี

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สถานพินิจฯน่าน

จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

ตรวจค้นจู่โจม

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ม.86

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

นำเสนอ TO BE NUMBER ONE

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

โครงการ พินิจกาญจน์ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพชุดใหม่

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

กิจกรรม "พินิจแบ่งปัน"

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

โครงการ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

สถานพินิจฯนครปฐม

ตรวจราชการกระทรวง

สถานพินิจฯนครศรี

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีในครัวเรือน

สถานพินิจฯสุรินทร์

สถานพินิจฯพิจิตร ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" ประจำปีงบประมาณ 2563

สถานพินิจฯพิจิตร

Coaching สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี

สถานพินิจฯลพบุรี

ตรวจค้นจู่โจม

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกชมรม TO BE NUNBER ONE ของศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ร่วมกับคณะผู้นำชุมชนตำบลสามพราน ส่วนราชการ องค์กรชุมชน บริษ

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับ เด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนหญิง ที่มีปัญหาจิตเวช ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

กิจกรรม"พินิจแบ่งปัน"

สถานพินิจฯพังงา

จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สถานพินิจฯภูเก็ต

จัดโครงการศิลปะสร้างสรรค์งานเดคูพาจ

สถานพินิจฯภูเก็ต

โครงการปลูกต้นทานตะวันสายสัมพันธ์แม่ของแผ่นดิน วันที่ 1 ก.ค. 63

สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO CONFERENCE

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

พิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหาย และครอบครัวในคดีอาญา

สถานพินิจฯนครศรี

สถานพินิจฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมรณรงค์ SAVE ZONE, NO NEW FACE

สถานพินิจฯอยุธยา

สถานพินิจฯชัยภูมิ บูรณาการนโยบายกรมพินิจฯ

สถานพินิจฯชัยภูมิ

Slogan

นับจำนวนผู้เข้าชม