Get Adobe Flash player

  วันที่ 5 เมษายน 2563  

 • การประชุมการติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  การประชุมการติดตามสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 • กิจกรรมทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19

  กิจกรรมทำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ป้องกันโรค COVID-19

 • การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

  การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

 • คณะผู้แทนจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬาบีบีจีมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

  คณะผู้แทนจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬาบีบีจีมอบสิ่งของจำเป็นแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา

 • การประชุมนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

  การประชุมนำเสนอข้อเสนอแนะงานวิจัยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

แสดงความยินดีกับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดสงขลา คนใหม่ พร้อมทั้งขอคำปรึกษา

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 แก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ม.๘๖

สถานพินิจฯกาญจนบุรี

To Be Number One (จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา )

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ปลอดเชื้อ ปลอดโรคโควิด 19

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ทำเจลแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

มาตรการจัดสถานที่ควบคุม และการดูแลเยาวชนรับตัวใหม่

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

ขอขอบคุณสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสรรพสามิตพื้นที่สงขลา

ศูนย์ฝึกฯสงขลา

สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สถานพินิจฯนครนายก

เจ้าหน้าที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยช่วยกันจัดทำวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19

สถานพินิจฯสงขลา

ประชุมกรรมการสหวิชาชีพเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

สถานพินิจฯสงขลา

ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

สถานพินิจฯภูเก็ต

เยาวชนร่วมต้านภัยไวรัสโควิด จิตอาสา

สถานพินิจฯชลบุรี

ได้รับบริจาคผ้าปาเต๊ะสำหรับทำหน้ากากอนามัย

สถานพินิจฯสตูล

ผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มคืนเด็กดีสู่สังคมด้วยการฝึกสมาธิ หลักศีล ๕ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สถานพินิจฯลพบุรี

สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในโซนกักกัน Covid-19

สถานพินิจฯอุบล

Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

สถานพินิจฯภูเก็ต

รับมอบนมสด น้ำสับปะรด ขนมเค้ก และมะละกอ

สถานพินิจฯภูเก็ต

ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

สถานพินิจฯภูเก็ต

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

สถานพินิจฯภูเก็ต

ตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม

สถานพินิจฯปัตตานี

สถานพินิจฯจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ชูสาย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานพินิจฯอุตรดิตถ์

มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สถานพินิจฯลพบุรี

การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

สถานพินิจฯพัทลุง

ร่วมมือ ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

สถานพินิจฯนครศรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวมอบขนม ไอศครีมและผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด

สถานพินิจฯนครศรี

ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

สถานพินิจฯนครศรี

Slogan

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ

นับจำนวนผู้เข้าชม