Get Adobe Flash player

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  

 • การประชุม “การปฏิบัติงานคลัง โดยระบบประชุมทางไกลออนไลน์” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ

  การประชุม “การปฏิบัติงานคลัง โดยระบบประชุมทางไกลออนไลน์” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ

 • "โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”

 • โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

  โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

 • โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

  โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”

ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สถานพินิจฯชัยภูมิ

คณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯนครสวรรค์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

สถานพินิจฯนครสวรรค์

สถานแรกรับฯจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดท่าดินแดง ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สถานพินิจฯนครสวรรค์

สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชจังหวัดสงขลาได้จัดกิจจกรรมในช่วงวันหยุดยาว

สถานพินิจฯสงขลา

สถานพินิจฯพิจิตร จัดโครงการฝึกอาชีพ “ไก่ทอดสมุนไพรสร้างรายได้”

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯพิจิตร จัดโครงการฝึกอาชีพ “เมนูน้ำพริกผัดสร้างรายได้”

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯพิจิตร จัดโครงการฝึกอาชีพ “หมูสะเต๊ะ สูตรตะพานหิน”

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯพิจิตร จัดโครงการฝึกอาชีพ ลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ด

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจฯพิจิตร เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุก๘์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม"

สถานพินิจฯพิจิตร

สพ.อยุธยา จักโครงการจิตอาสา "ยุติธรรมทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

สถานพินิจฯอยุธยา

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือสสน. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯระยอง

ตรวจสถานบริการแบบบูรณาการ

สถานพินิจฯนครปฐม

โครงการ “เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

สถานพินิจฯสมุทรสาคร

เข้าค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม To be number 1

สถานพินิจฯปทุมธานี

ตรวจค้นจู่โจม

สถานพินิจฯปทุมธานี

นายไพศาล พนังแก้ว กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเสนพงษ์วิทยา ได้นำขนม และนม มาบริจาคให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯสงขลา

ตรวจค้นจู่โจมสิ่งต้องห้ามในสถานที่ควบคุมและตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด

สถานพินิจฯนครนายก

โครงการ สร้างร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

สถานพินิจฯลพบุรี

เด็กดีศรีตานีเยี่ยมบ้าน

สถานพินิจฯปัตตานี

รับมอบของบริจาคจากผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯปัตตานี

กิจกรรมวันหยุดยาวต่อเนื่อง

สถานพินิจฯนนทบุรี

จังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

สถานพินิจฯสุรินทร์

คณะอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสุรินทร์

สถานพินิจฯสุรินทร์

โครงการ ฝึกจิต สงบใจ เพื่อก้าวใหม่ที่เข้มแข็ง สำหรับเยาวชน

สถานพินิจฯอยุธยา

//**//เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่บูธของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 (B6) ในโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

//**//เข้าตรวจค้น จู่โจม หาสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด อาวุธหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่อนุญาตให้มีไว้ในสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชน//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

//**//เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓//**//

สถานพินิจฯสุโขทัย

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประประชาสังคมฯ

สถานพินิจฯสิงห์บุรี

“สงบเย็นในจิตใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม”

สถานพินิจฯสิงห์บุรี

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

Slogan

นับจำนวนผู้เข้าชม