Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตาม พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่๑๕) พ.ศ.๒๕๕๑

โดย