Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพรบ.ฟื้นฟูฯ(ฉบับที่๑๖) พ.ศ.๒๕๕๑

โดย