Get Adobe Flash player

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ประกาศกระทรวงยุติธรรม(พ.ศ. ๒๕๕๔)เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ และเขตอำนาจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ

โดย