Get Adobe Flash player

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ประกาศกระทรวงยุติธรรม(พ.ศ. ๒๕๕๔)เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ และเขตอำนาจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ

โดย