Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ประกาศกระทรวงยุติธรรม(พ.ศ. ๒๕๕๔)เรื่อง กำหนดวันเปิดทำการ และเขตอำนาจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ

โดย