Get Adobe Flash player

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

แข่งขันกีฬา DJOP Table-tennis for Change 2018

วานนี้ (13 มิถุนายน 2561) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส สำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 (DJOP Table-tennis for Change 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้สามารถผันตัวเองเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ในอนาคต
อีกทั้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดความเครียดความวิตกกังวล เสริมสร้างทักษะทางสังคมและแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการดำเนินชีวิต ด้วยการใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นสื่อ เยาวชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองต่อไป โครงการฯ ดังกล่าวจัดโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยนายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการแสดงชุด "ครั้งหนึ่ง ครั้งแรก ครั้งเดียว" จากเยาวชนหญิงสถานแรกรับฯ บ้านปรานี ให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับชม ต่อมาในช่วงบ่าย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เดินทางมาให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในโครงการฯ ด้วย

เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 24