Get Adobe Flash player

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งหน่วยงานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด

    ด้วยกรมพินิจฯ จะสำรวจกล้องวงจรปิดที่หน่วยงานที่ดำเนินการติ้งตั้งไว้ ตอบแบบสำรวจมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำคำของบประมาณ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง และเพื่อใช้เป็นข้อมูล สำหรับรายงานให้สำนักผู้ตรวจราชการกรม ที่รับผิดชอบในดูระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงาน เพื่อรายงานต่ออธิบดีฯ 

   จึงขอให้หน่วยงานตอบแบบสำรวจ และส่งมายัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   หากมีข้อสงสัยติดต่อ ธวัชชัย (ต้น) โทร 021416508 / 0830062955

หนังสือเวียน ที่ ยธ06105/ว1412 ลงวันที่ 27 ส.ค.2561 ให้หน่วยงานตอบแบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งมายังศูนย์เทคโนฯ วันที่ 29 ส.ค.2561 ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจอีกหลายหน่วยงาน หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ส่งขอให้รีบดำเนินการ (ข้อมูลสำรวจเบื้องต้นหากยังไม่ได้รายละเอียดครบถ้วน ให้เอาที่แบบส่งสำรวจครุภัณฑ์ให้กับพัสดุ เบื้องต้นก่อน)  หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายธวัชชัย (ต้น) อัมฤทธิ์ 021416508   0830062955

ศูนย์เทคโนฯ

30 ส.ค.61

เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 11