Get Adobe Flash player

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๕๘‏

โดย