รายงานสถิติคดีประจำปี


ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
st47 st48 st49 st50
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
st47 st48 st49 st50
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2562
st47
ปี 2563 ปี 2564  ปี 2565  
st47