blog

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวอารีรัตน์ จงกล ผู้อำนวยการ    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับ     การตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE        รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 เพื่อต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสิน     การประกวดฯ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

แท็กข่าวสาร

TO BE NUMBER ONE