blog

คุณญาณี ชวานิสากุล กรรมการสงเคราะห์ ได้อนุเคราะห์แตงโมให้เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
คุณญาณี ชวานิสากุล กรรมการสงเคราะห์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาได้อนุเคราะห์แตงโมจำนวน 9 ลูก ให้กับเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกฯบ้านมุทิตา รับมอบโดย นางสาวพลอยไพลิน เตวะสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวพิมพ์ชณก จำเริญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แท็กข่าวสาร

ข่าวประกาศ