blog

ซ้อมแผนเผชิญเหตุจลาจล 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการแผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน กรณีเด็กและเยาวชนทะเลาะวิวาทและก่อจลาจล ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรย่อยห้วยหลวง เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ และเรือนจำกลางอุดรธานี มาร่วมซักซ้อมแผนปฏิบัติการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาให้แผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการซักซ้อมมีทั้งขั้นตอนการเตรียมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้นซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อให้ทราบรายละเอียดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแนวทางปรับแผนในอนาคต

แท็กข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม