blog

ส่งตัวเยาวชนเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

แท็กข่าวสาร

ทหารกองประจำการ