ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาช่ารถตู้โดยสารปรัยอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาช่ารถตู้โดยสารปรัยอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใชในโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใชในโครงการ

(อ่านเพิ่ม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้โครงการ “รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(อ่านเพิ่ม)
 ==DJOP==
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)