กพน.ร่วมกับ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต ร่วมกันกิจกรรม DJOP ESPORTS CHAMPIONSHIPS