blog

การประชุมถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติของสิงคโปร์เพื่อการพัฒนาองค์กร ในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-sharing)

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการแข่งขันกลองยาวอีสานเนื่องในงานน้อมมุฑิตาอายุวัฒนมงคล 62 ปี 42 พรรษา พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต)

(อ่านเพิ่ม)
blog

พิธีเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 62 ปี พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง

(อ่านเพิ่ม)
blog

พิธีพุทธาภิเษก (ผึ้งพันน้ำมันหมื่น) วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อแสนสุข รุ่น 'เจริญแสน เจริญสุข" โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการวิจัยการขยายผลนวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการสร้างเสริมวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กและเยาวชน การฝึกระเบียบแถว (บุคคลท่ามือเปล่า) ประจำปี พ.ศ.2566

(อ่านเพิ่ม)
blog

การอบรมการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนตามแนวทางยกระดับการศึกษาและพัฒนาอาชีพฯ

(อ่านเพิ่ม)
 ==DJOP==
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)