blog

การประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อแสนสุข กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมคณะทำงานโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อแสนสุข กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วย นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ยอดการจองเหรียญ และการจัดส่งเหรียญ หลวงพ่อแสนสุข รุ่น 'เจริญแสน เจริญสุข" พร้อมทั้ง หารือถึงการจัดงานและกำหนดการ "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทาน อุทิศกุศลถวายแด่ บูรพาจารย์ และบุพการี เนื่องในโอกาสที่ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) เจริญอายุวัฒนมงคลครบ 62 ปี และพิธีพุทธาภิเษก (ผึ้งพันน้ำมันหมื่น) วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อแสนสุข รุ่น 'เจริญแสน เจริญสุข" โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.39 น. เป็นต้นไป ณ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อสนับสนุนสวัสดิการบุคลากรและภารกิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การประชุมดังกล่าวจัดโดย กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

แท็กข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์