blog
ข่าวกิจกรรม

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส โควิท-๑๙

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวรวี คูหามุข นำเด็กและเยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้อ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลราชุบรีบริการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้แก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลราช... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยา...

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รั... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง...

วันที่ 22 เมษายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้รับค... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จันทบุรี นำเด็กและเยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค - 19

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี นำเด็กและเยาวชนเข้ารับการฉีควัค... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจฯ จันทบุรี นำเด็กและเยาวชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค - 19

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี นำเด็กและเยาวชนเข้ารับการฉีควัค... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 เข็มที่ 4

ส่งตัวเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร รวม 15 ราย เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเช... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 8 คน ได้รับการฉ...

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เก...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ได้นำ... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 15 คน ได้รับการ...

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระ... (อ่านเพิ่ม)

 ==DJOP==
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)