blog
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำสัปดาห์

ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยนายไพโณจน์... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาจิตชีวิตวัยใส

ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยนายไพโรจน์... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

สวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ประจำสัปดาห์ โครงการพัฒนาจิตชีวิตวัยใส

นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ ส่วนพัฒนาพฤตินิส... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะชายทะเล บริเวณชายหาดคลองบางนางรม อำเภอเมื...

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ๒๕๖๕ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขัน... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์ฺและเจริญจิตภาวนา

ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยนายไพโรจน์... (อ่านเพิ่ม)

blog
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา โครงการพัฒนาจิตชีวิตวัยใส

ฝ่ายอภิบาลและการพินิจ ส่วนพัฒนาพฤตินิสัย สถานแรกรับเด็กและเยาวชน โดยนายไพโรจน์... (อ่านเพิ่ม)

 ==DJOP==
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)